sábado, 11 de abril de 2015

1ª Reunió - Acta fundacional - 8-1-15

Reunits els socis fundadors, s'arriba als següents acords:1. Es constitueix l’AFE-TMB - Associació Fotogràfica d’Empleats de Transports Metropolitans de Barcelona.
2. S’aproven els estatuts pels quals s’ha de regir.
3. S’elegeix la Junta Directiva amb la composició següent:3

Miguel Angel Benito Garcia, President
Sergio Veloso López, Vicepresident
Lourdes Luna Soro, Tesorera
Daniel Sanchez Cristino, Secretari
Rafael Gaona Maroto, Vocal
Roman Macias Garcia, Vocal
Carlos Lardín Mas, Vocal


4. Aquesta entitat es constitueix sense patrimoni inicial..

No hay comentarios:

Publicar un comentario